Licenties

Als lid van onze vereniging kun je licenties van de Nationale Triathlon Bond (NTB) verkrijgen. Deze worden via de secretaris van Triathlon Soest aangevraagd. De betaling van de licenties gaat ook via Triathlon Soest. Als verenigingslid betaal je minder dan als privélid.

BASISLICENTIE (herkenbaar aan de letter L in het lidnummer)

Deze lidmaatschapsvorm is met name bedoeld voor (verenigings)leden die weinig of niet aan wedstrijden meedoen. Basisleden ontvangen 6x per jaar het bondsmagazine ‘Transition’ en worden opgenomen in de diverse NTB-rankings als zij bij aanmelding voor de evenementen hun lidnummer opgeven. Zij komen echter niet in aanmerking voor geld- en ereprijzen op NK’s en bij deelname aan een NTB-evenement betalen zij een toeslag op het inschrijfgeld in de vorm van een zogenaamde daglicentie. Een basislicentie kost voor verenigingsleden in 2020 € 38,00

ATLETENLICENTIE (herkenbaar aan de letter A in het lidnummer)

Dit is de meest uitgebreide lidmaatschapsvorm die de NTB kent. Deze lidmaatschapsvorm is altijd gekoppeld aan het basislidmaatschap. Bezitters van een Atletenlicentie betalen bij geen enkel evenement dat op de NTB-kalender staat een toeslag op het inschrijfgeld, ontvangen 6x per jaar het bondsmagazine ‘Transition’, komen in aanmerking voor NK-medailles, mogen (mits zij lid zijn van een vereniging en hun vereniging dat wil) meedoen aan teamcompetitiewedstrijden en worden opgenomen in de diverse NTB-rankings als zij bij aanmelding voor de evenementen hun licentienummer opgeven. Een atletenlicentie voor verenigingsleden kost in 2020 € 65,00. Voor deelnemers aan de triatloncompetitie is een NTB basis+atletenlicentie verplicht.