Opzeggen

Leden kunnen kun lidmaatschap opzeggen vóór 1 november van het jaar dat vooraf gaat aan het kalenderjaar van hun op te zeggen lidmaatschap. Dit moet schriftelijk of elektronisch gebeuren bij de secretaris. Opzeggingen na 1 november resulteren in verplichting tot het volledig betalen van de contributie – en continuering van het lidmaatschap tot het daaropvolgend kalenderjaar.