Missie en Visie

Triathlon Soest is een vereniging waar je de triathlon sport kan beoefenen van recreatief tot en met wedstrijdniveau. De vereniging heeft een lokaal karakter en biedt enthousiaste volwassenen de trainingsfaciliteiten om zich te ontwikkelen in alle facetten van de Triathlonsport. De sfeer bij de vereniging is persoonlijke en leden hebben respect en aandacht voor elkaar.

Visie
Triathlon Soest staat bekend als de triathlonvereniging met een open karakter waar enthousiaste leden op verschillende niveaus de triathlonsport in sportief en sociaal opzicht beleven.
De vereniging streeft groei van het aantal leden na, zodat zij over voldoende capaciteit en draagvlak beschikt om een uitgebreid en gevarieerd trainingsaanbod aan te bieden. Om dit mogelijk te maken houdt Triathlon Soest het aantal trainers actief op peil om zo het aanbod, variëteit en dynamiek van de trainingen verder te verhogen. Met een omvang van 100 leden is er sprake van een vereniging met voldoende actieve vrijwilligers om activiteiten te kunnen organiseren en beschikt zij over een gezond financieel draagvlak om de toenemende kosten van de sportbeoefening te kunnen dragen.
Triathlon Soest is een vereniging van elkaar, voor elkaar en met elkaar en draagt deze waarde ook uit. Door gelegenheid te bieden voor leden om tijdens en na afloop van trainingen contact met elkaar te leggen. Daarnaast is er een nadrukkelijke rol voor de sociale events die meer voor meer binding te creëren en meer vrijwilligers te kunnen werven. Waardering van inzet is daarbij een belangrijk thema.
We willen de activiteiten van onze vereniging nadrukkelijk laten zien. Goede samenwerking binnen de vereniging is daarbij een voorwaarde. De communicatie wordt vertrekt met een communicatie plan waarin website en social media een voorname rol spelen.